Voorwaarden van Ede-Drumles.nl

Lestijden:

De lessen starten vanaf maandag 6 augustus 2018. In de schoolvakanties wordt alleen in overleg, les gegeven, m.u.v. sommige feestdagen. Zie rooster.

Betalingsvoorwaarden:

De algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden zijn bij inschrijving op alle leerlingen van toepassing. Wij willen u dan ook vragen deze voorwaarden goed door te lezen. Er wordt van u verwacht binnen 8 dagen te betalen na ontvangst van de factuur. U gaat akkoord met 1 volledig lesjaar. Elke 4 weken worden de lessen gefactureerd die hebben plaatsgevonden.

Contributie:

De contributie wordt per 4 weken betaald. Voor iedere leerling die zich (op)nieuw inschrijft wordt eenmalig €5,- inschrijfkosten in rekening gebracht. Voor prijzen, zie Tarieven.

Betalingsherinnering:

Bij het uitblijven van de betalingen gaan wij u schriftelijk of per e-mail herinneren. Bij de derde herinnering zijn wij genoodzaakt €25,- aanmaningskosten in rekening te brengen.

Teruggave lesgeld:

Lesgelden worden per 4 weken gefactureerd, een lesjaar lang. U geeft zich dus op voor een heel cursusjaar. Bij tussentijdse opzegging wordt het factureren niet stop gezet. Elke 4 weken worden er gewoon 4 lessen gefactureerd. Bij langdurige ziekte wordt in overleg een regeling getroffen.

Algemene voorwaarden:

De algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden zijn bij akkoord per mail op alle leerlingen van toepassing. Wij willen u dan ook vragen deze voorwaarden goed door te lezen.

Aansprakelijkheid:

Batavia Music Productions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig lichamelijk letsel, schade, of vermissing van eigendommen ondervonden tijdens lessen.

Algemene huisregels:

Voor een prettig verloop van de lessen heeft Batavia Music Productions een aantal algemene huisregels opgesteld. Wij vragen leerlingen en ouders deze regels door te nemen en zich hieraan te willen houden.

1. Op tijd aanwezig zijn in de lessen.
2. Benodigde spullen meenemen.
3. Bij afwezigheid en ziekte, afmelden bij Wesley, telefoonnummer: +31642074782 *
4. Na meer dan 2 ziekmeldingen kunnen de lessen niet ingehaald worden. Deze worden wel in rekening gebracht.
5. Opzegtermijn 1 maand voor het einde van het lesjaar 2018/2019.
6. Bij eerder opzeggen geldt wel dat de overige lessen in rekening worden gebracht.
7. Neem je iemand mee, graag in overleg.

*Afmelden 24 uur van te voren. Anders wordt de les gefactureerd.